Beton z pumeksu hutniczego

Beton z pumeksu hutniczego

Produkty betonowe Comments Off

Beton z pumeksu hutniczego For Bet można wytwarzać o wytrzymałości do 25 MPa.

Jednak otrzymanie wytrzymałości powyżej 20 MPa wymaga starannego doboru uziarnienia oraz znacznej ilości cementu. Zużycie cementu można ograniczyć stosując dodatek popiołu lotnego.
Ze względu na duży ciężar kruszywa gęstość objętościowa betonu jest wyższa niż innych betonów równorzędnych klas. Powyżej LB 15 przekracza 1800 kg/m3.

beton-z-pumeksu-hutniczego

Nie jest zalecane stosowanie dodatku piasku naturalnego, gdyż powoduje on znaczne zwiększenie gęstości objętościowej, jednocześnie nie wpływając w sposób zasadniczy na jego wytrzymałość.
Duża porowatość (szorstkość ziaren kruszywa) powoduje, że mieszanka betonowa jest trudno urabialna. Można ją poprawić poprzez dodanie popiołu lotnego. Beton o większej zawartości popiołu lotnego nazywany jest pumekso-popioło-betonem.
Pumeks hutniczy ma lepsze właściwości izolacyjne od innych kruszyw lekkich.

Korzystniejsze są też wartości współczynnika przewodności cieplnej betonu z tego kruszywa w porównaniu z innymi betonami lekkimi o tej samej gęstości objętościowej.
Nasiąkliwość betonu wynosi 10 – 20 %. Wilgotność normalna jest niska i wynosi 4 – 5 %. Betony z pumeksu hutniczego są odporne na działanie mrozu.
Pumeksobeton stosowany jest głównie do produkcji różnego rodzaju elementów ściennych.

Author

Search

Back to Top