Beton z żużla paleniskowego

Beton z żużla paleniskowego

Produkty betonowe Comments Off

Beton z żużla paleniskowego znalazł zastosowanie prawie wyłącznie do produkcji pustaków ściennych kat. Forbet z różnego typu oraz w niewielkich ilościach do wykonywania ścian monolitycznych w 1 – 2 kondygnacyjnych w budownictwie indywidualnym.

 

 

Ze względu na niekorzystne wyniki doświadczeń zaniechano stosowanie go w ścianach monolitycznych i obecnie wytwarzane są wyłącznie drobnowymiarowe elementy ścienne.

beton-z-zuzla-paleniskowego

Niejednorodność kruszywa z żużla paleniskowego oraz znaczna zawartość składników szkodliwych (nie spalony węgiel i związki siarki) są główną przyczyną, że betony z żużla paleniskowego wykazują małą wytrzymałość i mają ograniczony zakres stosowania.

 

W zależności od składu wytrzymałość betonu wynosi 2 – 10 MPa. Żużla paleniskowego nie należy stosować do produkcji betonów zbrojonych i narażonych na stałe zawilgocenie powyżej 75 %. Beton ten wykazuje dużą skłonność do zmian objętościowych (skurcz, pęcznienie) pod wpływem zmian zawilgocenia. Przyczyną jest zwykle zawartość nie spalonego węgla.

Nasiąkliwość żużlobetonu wynosi w zależności od rodzaju żużla i składu betonu 15 – 25 %. Odporność na działanie mrozu jest na ogół zadowalająca pod warunkiem, że użyty żużel nie zawiera zbyt dużych ilości nie spalonego węgla, a wytrzymałość betonu nie jest niższa niż 5 MPa.

 

Author

Search

Back to Top